Skip to content

InterScan Messaging Security

Endüstrinin en kapsamlı posta ağ geçidi güvenliği

Trend Micro™ InterScan™ Messaging Security, buluttaki geleneksel tehditleri global tehdit istihbaratı ile durdurur, veri kaybı önleme ve şifreleme ile verilerinizi korur ve Trend Micro™ Özel Savunma Çözümünün bir parçası olarak hedefe yönelik e-posta saldırılarını ve APT'leri tanımlar. Melez SaaS uygulaması gizlilik ve şirket içi sanal cihaz kontrolünü, bulut tabanlı ön filtre hizmeti koruması ile birleştirir. En yüksek istenmeyen e-posta ve kimlik avı algılama oranlarıyla, ihtiyacınız olan kurumsal düzey korumadır ve 2011 yılından beri her üç ayda bir gerçekleştirilen Opus One karşılaştırma testlerinde sürekli 1. sırayı almaktadır.

InterScan Messaging Security

Üstün e-posta koruması ile üretkenliği artırın

 • APT'leri ve hedefe yönelik saldırıları saptayın ve engelleyin
 • Hedefe yönelik kimlik avı saldırılarını ve gelişmiş kötü amaçlı yazılımları durdurun
 • Veri korumayı ve şifrelemeyi basitleştirin
 • Daha fazla istenmeyen e-postayı önleyin—bağımsız testlerde 1 numara olduğu kanıtlanmıştır

InterScan Messaging Security, tesis içi ve bulut bileşenleriyle lider ağ geçidi mesajlaşma güvenliği sunar. Veri Gizliliği ve Şifreleme Modülü zorlu uyumluluk ve veri gizliliği sorunlarını giden verileri güvence altına alarak çözerken, o da hedefe yönelik saldırıları önler ve istenmeyen mesajları engeller.

Hedefe yönelik saldırılardan ve geleneksel tehditlerden korunma

Hedefe yönelik saldırı korumaları InterScan Messaging Security™ içine dahil edilerek gelişmiş sürekli tehditler (APT) dahil e-posta tehditlerini engeller. Gelişmiş web itibarı, belge yayıcı saptaması, isteğe bağlı kum havuzu etkisi yürütme analizi ve özel tehdit istihbaratı kullanarak APT'ler ve diğer hedefe yönelik tehditlerle ilgili zıpkınla avlanma saldırılarına karşı kapsamlı güvenlik sağlar. InterScan Messaging Security ile şunları yapabilirsiniz:

 • Adobe PDF, MS Office ve diğer belge biçimlerindeki bilinen ve bilinmeyen suistimalleri saptayın
 • İsteğe bağlı Trend Micro™ Deep Discovery Advisor entegrasyonu ile kötü amaçlı yazılım yürütme analizi gerçekleştirin ve özel tehdit istihbaratı ve uyarlamalı güvenlik güncellemeleri gerçekleştirin
 • Trend Micro™ Smart Protection Network bulut tabanlı güvenliğin global tehdit istihbaratına dayalı anında koruma ile tehditlerin ortamınıza girmesini önleyin

InterScan Messaging Security'nin hedefe yönelik saldırıları nasıl önlediğini öğrenin.

Tesis içi karantina ile bulutta e-posta filtreleme

Sanal cihaz ve yazılım cihazları için dahil edilen bu SaaS ön filtre seçeneği, tehditleri ve istenmeyen e-postaları bulutta engelleyerek toplam e-posta hacmini yüzde 95'e kadar azaltır. Verileriniz özel kalır, çünkü e-postalarınız kesinlikle bulutta saklanmaz.

 • E-postayı bulutta filtreleyerek e-posta ağ geçidi etkisini azaltır
 • Veri merkezinin kapladığı yeri azaltır ve BT personelinin çalışma süresini en az düzeye indirir
 • Gerektiğinde yeni kapasitenin hızlı uygulanmasını sağlar
 • E-posta trafiğinin çalışır durumda olmasını garantileyen Hizmet Düzeyi Sözleşmemizi içerir

Veri gizliliği ve şifreleme (ek lisans gereklidir)

Sanal cihaz ve yazılım cihazı uygulamaları için kimlik tabanlı şifreleme ve özelleştirilebilir DLP şablonları, giden verilerin korunmasını hızlı ve yönetimini kolay kılar.

 • Filtreleme ilkelerine dayanarak otomatik şifreleme, karantina veya bildirimi tetikler
 • Özelleştirilebilir uyumluluk şablonlarıyla DLP içerik filtreleme kurallarının oluşturulmasını hızlandırır
 • PKI şifrelemenin ön kayıt ve sertifika yönetimi sıkıntılarını ortadan kaldırır
 • Otomatik ilke kaynaklı ağ geçidi çözümüyle kullanıcı tarafından yapılan şifrelemeye bağımlılığı azaltır

Tek yönetim konsolu

Bulut ön filtre, şirket içi içerik tarama, DLP ve şifreleme dahil olmak üzere, ağ geçidi mesajlaşma güvenliğinin tüm noktalarının yönetimini birleştirir.

 • Tam entegre çözümle kontrolü en üst düzeye çıkarır ve zaman tasarrufu sağlar
 • Özelleştirilebilir ilkeleri ve parçalı, kural tabanlı filtrelemeyi destekler
 • Kolay yönetim, mesaj izleme ve görünebilirlik için karantina, kayıtlar ve raporları birleştirir
 • Ayrıntılı raporlama ile yönetim zamanını azaltır ve uyumluluk denetlemelerini hızlandırır

İstenmeyen e-postalardan APT'lere kadar en kapsamlı koruma

InterScan Messaging Security en kapsamlı posta ağ geçidi koruması için, hedefe yönelik saldırılara karşı hem gelen hem de giden güvenliği ve koruması sağlar.

 • Gelişmiş web itibarı, belge yayıcı saptama ve isteğe bağlı kum havuzu etkisi analizi kullanarak zıpkınla avlanmayı ve diğer hedefe yönelik saldırıları amaçlanan hedefe ulaşmadan önce engeller
 • Trend Micro'nun kötü amaçlı URL'ler içeren kimlik avı amaçlı e-postaları engellemeye yönelik benzersiz web tehdit koruması
 • Toplu pazarlama mesajlarını, bu e-postalar için ayrı yer ayırarak tanımlar
 • Giden iletişimlerin gizliliğini korur ve entegre Veri Kaybı Önleme ve e-posta şifreleme aracılığı ile kullanımı kolay uyumluluk şablonları ve merkezi yönetimle posta deposundaki ihlalleri bulur
 • Büyük veri analizleriyle ilişkilendirilen global tehdit istihbaratı ile yeni tehditleri tanımlar

Ödüllü mesajlaşma güvenliği

Opus One bağımsız çalışmasında 8 rakibi arasında 1 numaralı İstenmeyen E-posta Önleyici, ayrıca SearchSecurity.com tarafından yürütülen en iyi bulut barındırmalı mesajlaşma güvenliği ürünü oylamasında birinci olan Trend Micro InterScan Messaging Security en iyi posta ağ geçidi çözümünü sunar.

1 numaralı İSTENMEYEN E-POSTA ÖNLEME Opus One istenmeyen e-posta önleme ağ geçitlerinin karşılaştırmalı performansı

Opus One istenmeyen e-posta önleme test sonuçları

Opus One tarafından yapılan bağımsız bir karşılaştırma testinde (PDF/İng.) katmanlı istenmeyen e-posta önleyicili InterScan Messaging Security, 8 rakip çözümden daha fazla istenmeyen e-postayı durdurmuştur.


ALTIN MADALYA 2011 En iyi mesajlaşma güvenlik ürünleri

SearchSecurity.com okuyucuları arasında “2011'in en iyi mesajlaşma güvenlik ürünleri (İng.)” oylaması düzenlemiştir. InterScan Messaging Security, Cisco ve Barracuda'nın lider çözümlerini geçerek en yüksek puanları almıştır. Özellikle son kullanıcı şeffaflık ve kullanım kolaylığı kategorisinde parlamıştır. Okuyucular ayrıca istenmeyen e-postalar, kimlik avı girişimleri, virüsler ve casus yazılımları algılama becerisini de beğenmiştir. Kurulum, yapılandırma ve yönetim kolaylığı da üst sıralardadır.

Tüm makaleyi okuyun (İng.)


Hedefe yönelik saldırılar özel savunma gerektirir

Trend Micro™ Özel Savunma Çözümünün bir parçası olarak, Trend Micro mesajlaşma güvenliği ürünleri, yayıcı saptama ve kum havuzu etkisini kullanarak yüksek hedefe yönelik e-posta saldırılarını engellemek amacıyla gelişmiş web itibarı, yeni bir saptama motoru ve yeni tehdit analiz cihazı ile hedefe yönelik saldırılara karşı koruma sağlar. Bu bileşenlerin entegrasyonu, hedefe yönelik saldırıları saptamanızı, analiz etmenizi ve onlara yanıt vermenizi sağlayan özel bir savunma sunar.

Gelişmiş web itibarı

 • Web itibarı, Smart Protection Network global tehdit istihbaratının büyük veri analizleri ve tahmine yönelik teknolojisi tarafından desteklenir.
 • Gelişmiş teknoloji e-postalara gömülen URL'leri tarar ve kötü amaçlı sitelere giden URL'leri engeller

Gelişmiş tehdit tarama motoru

 • Bilinen ve sıfırıncı gün saldırılarına ek olarak anormallikleri saptamak ve incelemek üzere statik ve sezgisel mantığı kullanarak PDF, MS Office ve diğer belgelerdeki gelişmiş kötü amaçlı yazılımları saptar
 • Mesajların çoğunluğunun teslimini etkilemeden, aynı anda otomatik kum havuzu etkisi yürütme analizi için şüpheli ekleri karantinaya alır (isteğe bağlı Trend Micro™ Deep Discovery Advisor ile entegrasyon gerektirir)

Deep Discovery Advisor, Trend Micro™ Özel Savunma Çözümünün bir bileşenidir

 • Güvenli bir kum havuzu etkisi ortamında yürütülebilir ve yaygın Office belgelerini içeren potansiyel kötü amaçlı eklerin otomatik derinlemesine simülasyonunu ve analizini sağlar
 • Müşterilerin ana makine ortamlarının tamamen aynısı olan birden fazla tam özelleştirilmiş hedef imaj yaratmalarına ve analiz etmelerine olanak sağlar
 • Trend Micro tehdit istihbaratıyla birlikte Trend Micro ürünleri ve üçüncü taraf çözümlerinin kayıtlarını analiz ederek risk tabanlı olay değerlendirme, önleme ve onarım için derinlemesine görüş sağlar
 • Diğer Trend Micro ürünleri ve diğer üçüncü taraf güvenlik katmanları tarafından uyarlamalı koruma ve onarım için özel güvenlik güncellemeleri yayımlar
 • Trend Micro uç nokta, veri merkezi ve web güvenliği ürünleri ve diğer üçüncü şahıs güvenlik katmanlarıyla uyarlamalı koruma ve önleme olanağı sağlar

Melez SaaS E-posta Güvenliği (sanal cihaz ve yazılım cihazı uygulamaları için ücretsiz seçenek)

InterScan Messaging Security istenmeyen e-posta ve kötü amaçlı e-postaların filtrelenmesine bulutta başlayan tam entegre, çok katmanlı güvenlik sunar. Bir sonraki katmanda, bulut tabanlı itibar veritabanlarını sorgular ve ağ çevresinde son bir temizleme gerçekleştirir.

Ürün tanıtım videosunu görüntüleyin (İng.)

 1. Bulut ön filtresi lisans sözleşmesine dahil bir SaaS hizmetidir; uygulanması isteğe bağlıdır. Savunmanın ilk katmanı olarak, istenmeyen postaları, kimlik avını ve kötü amaçlı bağlantılar dahil kötü amaçlı yazılımları ağınıza ulaşmadan durdurur. Toplam e-posta hacmini %95'e kadar azaltarak posta ağ geçidinizdeki etkiyi ve BT kaynaklarındaki boşalmayı en az düzeye indirir. Veri gizliliğini sağlamak için hiçbir e-posta bulutta saklanmaz.

 2. E-posta ve Web İtibarı Trend Micro Smart Protection Network'e gerçek zamanlı sorgular göndererek anında koruma sunar. Buluttaki güncel tehdit istihbaratına bağlı olarak, E-posta İtibarı bilinen İstenmeyen E-posta Gönderenlerden ve siber suçlulardan gelen postaları engeller ve Web İtibarı kötü amaçlı web sitelerine erişimi engeller.

 3. Gelişmiş istenmeyen e-posta motorumuz katmanlı bir savunma için imza dosyaları kullanan ek istenmeyen e-posta ve kimlik avı tehditlerini tanımlar.

 4. Endüstri lideri kötü amaçlı yazılım önleyici imzalara, sezgisel programlara ve belge yayıcılara dayanan geniş ölçüde bilinen tehditleri engeller.

 5. Şirket içi sanal cihaz ağır iş tamamlandığında görevi devralır. DLP filtreleme ve şifreleme dahil esnek ve özelleştirilebilir ilkelere dayalı olarak gelen ve giden e-postaları tarar.


Size uygun güvenliği seçin

InterScan Messaging Security, Windows veya Linux için sanal veya yazılım aracı veya yazılım çözümü olarak uygulanabilir.

 

Sanal cihaz

Hypervisor teknolojileri aracılığıyla sanallaştırılmış uygulamalar

 • Microsoft® Hyper-V Virtual Appliance
 • VMware Ready Sanal Cihaz: VMware tarafından kapsamlı testlere tabi tutulup onaylanan ve VMware Ready onayını elde eden tek mesajlaşma ağ geçidi çözümüdür. VMware ESX veya ESXi v3.5 ve vSphere'i destekler.

  VMware Ready

 • 2012'nin 4. Çeyreğinde Windows Server 2012 desteği

Daha fazla bilgi edinin (İng.)

Yazılım uygulaması

Ayarlanmış, yüksek güvenlikli İS ile bare metal kurulum

 

Yazılım dağıtımı

Standart donanım üzerine kolayca yüklenir

 • InterScan Messaging Security Suite: Aynı dünya sınıfı istenmeyen e-posta engelleme, kötü amaçlı yazılım engelleme ve içerik filtrelemeyi standart bir yazılım çözümünde bir araya getirir. SaaS ön filtre ve Veri Gizliliği ve Şifreleme modülü bu uygulamada mevcut değildir.
 • 2013'ün 1. Çeyreğinde Windows Server 2012 desteği

Sanal cihazlar

Sunucu platformu uyumluluğu:

Minimum donanım gereksinimleri

 • İki Intel™ Xeon CPU 3 GHz
 • 4 GB RAM
 • 120 GB disk alanı

Yazılım dağıtımı:

Microsoft™ Windows™, Linux™

 • 2 GB RAM bellek
 • 80 GB sabit sürücü alanı - kurulum için 500 MB disk alanı ve posta saklama ve veritabanı için ek disk alanı gerekir
 • Microsoft Internet Explorer 6 SP1, 7, 8 veya Firefox 3
 • LDAP Server Microsoft Active Directory 2000 ve 2003, IBM Lotus Domino 6.0 veya üzeri veya Sun One LDAP

Microsoft Windows

 • Windows Server 2008, SP 2.0 veya üzeri
 • Windows Server 2003, SP 2.0 veya üzeri
 • Windows Server 2003, R2 SP 2.0 veya üzeri
 • İki Intel Xeon 3 GHz veya üzeri
 • Microsoft Desktop Engine veya Microsoft SQL Server 2000 veya üzeri, SQL Express 2005 veya üzeri

Linux

 • Red Hat™ Enterprise Linux 3, 4 veya 5
 • Intel Dual Pentium IV 3 GHz
 • 2 GB takas alanı
 • PostgreSQL sürüm 8.1.3 veya üzeri
 • MTA Postfix 2.1 veya üzeri; Sendmail; Qmail

Sosyal Ortam

Bizimle iletişim kurun