Skip to content

InterScan Web Security

Maksimum kontrol için daha fazla şeffaflık

İş yerinde gelişmiş Internet tehditleri ve artan bulut tabanlı tüketici uygulamaları ile karşı karşıya kaldığımız günümüzde, ağ risklerinin anlaşılması açısından, uygulama şeffaflığı büyük önem taşır. InterScanTM Web Security, Internet tehditlerine karşı gelişmiş koruma sağlamak için uygulama kontrolünü, kötü amaçlı yazılımlara karşı gelişmiş tarama, gerçek zamanlı web itibarı ve esnek URL filtreleme özellikleri ile bir araya getiren bir yazılım sanal cihazıdır.

InterScan Web Security

Eşi benzeri görülmemiş şeffaflık ve kontrol sağlar

 • Son kullanıcının Internet etkinliklerinin daha kapsamlı bir şekilde görülebilmesini sağlar
 • Maksimum kontrol için yönetim sürecini merkezi hale getirir
 • Web kullanımını gerçekleştiği anda izler
 • Anında onarım olanağı sağlar
 • Cihaz yayılmasını ve enerji giderlerini azaltır

Tehditlere karşı üstün koruma ve bulut tabanlı uygulamalar üzerinde kontrol

InterScan Web Security, Internet ağ geçidinde sürekli artan web tehditleri akışına karşı dinamik koruma sağlayan bir yazılım sanal uygulamasıdır ve bu uygulama sizi özellikle Internet ağ geçidindeki geleneksel ve yeni ortaya çıkan web tehditlerine karşı koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

Uygulama kontrolü sistemleri korumak ve kullanıcıların üretken kalmalarını sağlamak için endüstri lideri sıfırıncı gün saldırısı algılama, kötü amaçlı yazılım tarama, gerçek zamanlı web itibarı, URL filtreleme ve botnet algılama özellikleri ile bir araya geliyor.

 • Kullanımı kolay ve özelleştirilebilir şablonlara sahip, isteğe bağlı Data Loss Prevention modülü giden verilerin güvenliğini sağlayarak uyumu muhafaza etmenize yardımcı olur
 • WAN genelinde dağıtılmış web ağ geçitlerinin merkezi olarak yönetilmesini sağlar.
 • Tüm web içeriğini ve kullanıcının Internet'te harcadığı zamanı kontrol etmek için parçacıklı ilke oluşturulabilmesini sağlar

Ödüllü ağ geçidinde virüsten ve casus yazılımdan koruma

 • Kötü amaçlı yazılımlara karşı gelen ve giden akışı tarar
 • Kötü amaçlı yazılımların ağınıza girmesini önler ve uç nokta güvenliği yükünü hafifletir
 • Virüs ve casus yazılım yüklemelerini, botnet'leri, kötü amaçlı yazılım geri arama denemelerini ve kötü amaçlı yazılım tünellerini durdurur
 • Şifreli içeriğin şifresini çözerek ve inceleyerek HTTPS güvenlik boşluğunu kapatır
 • Kuruluşların içerik güvenliği ile kullanıcı gizliliği gereksinimlerini dengelemek için istenilen HTTPS akışının şifresini çözebilmesini sağlar

İlişkilendirilmiş tehdit verilerine sahip web itibarı

 • Trend Micro™ Smart Protection Network™ web itibarı teknolojisi, yeni tehditlere ve şüpheli etkinliklere karşı gerçek zamanlı koruma sağlamak için kötü amaçlı etkinlikler gerçekleştiren web sitelerine erişimi engeller
 • Küresel ve yerel tehdit istihbaratlarını kullanarak botnet ve hedefe yönelik saldırı Komuta ve Kontrol (C&C) iletişimlerini saptar ve engeller

Gelişmiş tehdit algılama (isteğe bağlı Deep Discovery Advisor ile)

 • Kum havuzu etkisi yürütme analizini kullanarak şüpheli dosyalar çevrimdışı incelenirken, ek tehdit istihbaratını uygular
 • Dosyaları müşteri tarafından tanımlanan kum havuzu ortamlarında yok eder ve riskli davranışı takip eder
 • Saldırı ve saldırgan hakkında bilgi sağlamak için yasal analizler ile Trend Micro tehdit istihbaratını ilişkilendirir
 • Analiz esnasında bulunan yeni Komuta ve Kontrol sunucularını engellemek için Web Güvenliğinin uyarlamalı güvenlik güncellemelerini kullanmasını sağlar
 • Smart Protection Network istihbaratını kullanarak saldırıları saptar ve özel tehdit araştırması sürekli olarak güncellenen algılama istihbaratını ve bağıntılama kurallarını sağlar

Güçlü URL ve aktif kod filtreleme

 • Uygunsuz ve kötü amaçlı siteleri saptamak için gerçek zamanlı URL kategorilendirme ve itibar teknolojilerini kullanır
 • Web erişim kontrolü için, aralarında aşağıdakilerin de bulunduğu altı farklı ilke eylemi sunar: izleme, izin verme, uyarma, engelleme, parolayla geçersiz kılınabilen engelleme, süre kotası koyma
 • Web 2.0 mashup'lar gibi dinamik web sayfaları dahilinde, nesne düzeyinde engellemeyi destekler
 • Kaçak yüklemeleri durdurur ve casus yazılımlar ve kimlik avı girişimleri ile ilgili web sitelerine erişimi engeller

Eşi benzeri görülmemiş şeffaflık ve kontrol sağlar

InterScan Web Security, Internet ağ geçidinde eşi benzeri görülmemiş koruma sunar ve ağlarını güvende ve kullanıcılarını verimli tutmak için, BT yöneticilerinin ihtiyacı olan şeffaflığı ve kontrolü sağlar.

 • Anında mesajlaşma, eşler arası paylaşım, sosyal ağ uygulamaları ve ortam aktarımı da dahil olmak üzere, 1000'den fazla Internet protokolünü ve uygulamasını izler ve raporlar
 • Kullanıcıların bulut tabanlı uygulamalara erişmelerine izin verir ama riskleri azaltmak ve kaynakları korumak için kabul edilebilir kullanım ilkeleri uygular
 • Tüm web içeriğini ve kullanıcının Internet'te harcadığı zamanı kontrol etmek için parçacıklı ilke oluşturulabilmesini sağlar

Kurulum sürecini basitleştirir ve kaynakları optimize eder

 • Sanal cihaz ya da yazılım cihazı olarak dağıtılır ve veri merkezi birleştirme ve standardizasyonunu destekler
 • Mevcut sunucuların kullanım oranlarını artırır, cihaz yayılmasını ve enerji giderlerini azaltır.
 • Yeni kapasitenin gerekli olduğunda hızla dağıtılabilmesini sağlayarak güvenlik düzeylerini artırır
 • Yük devretme ve yedekleme işlevleri sayesinde, beklenmedik kesintiler sonrasında yapılacak kurtarma işlemlerini hızlandırır
 • İS ve güvenlik güncellemeleri, sürüm kontrolü ve test süreçlerini basitleştirir

Esnek dağıtım ve entegrasyon

 • Şeffaf köprü, ICAP, WCCP, ileri ve geri proxy de dahil olmak üzere, ölçeklendirilebilirlik, performans ve güvenilirlik için birden fazla ağda dağıtım seçeneği sunar
 • Harici yük dengeleyiciler ekleme maliyeti olmadan ölçeklendirilebilirlik, performans ve güvenilirlik sağlar
 • Daha iyi ağ entegrasyonu ve daha düşük toplam sahip olma maliyeti için LDAP, Active Directory™, Syslog ve SNMP'yi destekler.

Data Loss Prevention Modülü

InterScan Web Security için Data Loss Prevention Modülü giden verilerinizin güvenliğini sağlayarak uyumu muhafaza etmenize yardımcı olan, kullanımı kolay ve özelleştirilebilir şablonlara sahip, isteğe bağlı bir bileşendir. Entegre Data Loss Prevention Modülü sayesinde, şunları yapabilirsiniz:

 • İçinde önemli kurumsal veriler bulunan içerik için giden trafiği tarama
 • Kişisel tanımlayıcı bilgileri filtreleyerek çeşitli ülkelerdeki düzenlemelere tabi gizlilik gereksinimlerini daha iyi karşılamak için önceden tanımlanan şablonları kullanarak ilkeler oluşturma ve bu ilkeleri değiştirme
 • Belirli kullanıcılar tarafından hangi DLP ilkelerinin ihlal edildiği ile ilgili raporlar sağlama
 • DLP ilkelerinin ne kadar etkili olduğunu ölçmeleri için yöneticilere denetleme işlevleri sağlama

Hedefe yönelik saldırılar özel savunma gerektirir

Trend Micro™ Özel Savunma Çözümünün bir parçası olarak, Trend Micro web güvenliği ürünleri, yayıcı saptama ve kum havuzu etkisini kullanarak yüksek hedefe yönelik e-posta saldırılarını engellemek amacıyla gelişmiş web itibarı, yeni bir saptama motoru ve yeni tehdit analiz cihazı ile hedefe yönelik saldırılara karşı koruma sağlar. Bu bileşenlerin entegrasyonu, hedefe yönelik saldırıları saptamanızı, analiz etmenizi ve onlara yanıt vermenizi sağlayan özel bir savunma sunar.

Gelişmiş web itibarı

 • Web itibarı, Smart Protection Network global tehdit istihbaratının büyük veri analizleri ve tahmine yönelik teknolojisi tarafından desteklenir.
 • Gelişmiş teknoloji kötü amaçlı sitelere giden URL'leri tarar ve engeller

Deep Discovery Advisor, Trend Micro™ Özel Savunma Çözümünün bir bileşenidir

 • Güvenli bir kum havuzu etkisi ortamında yürütülebilir ve yaygın Office belgelerini içeren potansiyel kötü amaçlı eklerin otomatik derinlemesine simülasyonunu ve analizini sağlar
 • Müşterilerin ana makine ortamlarının tamamen aynısı olan birden fazla tam özelleştirilmiş hedef imaj yaratmalarına ve analiz etmelerine olanak sağlar
 • Trend Micro tehdit istihbaratıyla birlikte Trend Micro ürünleri ve üçüncü taraf çözümlerinin kayıtlarını analiz ederek risk tabanlı olay değerlendirme, önleme ve onarım için derinlemesine görüş sağlar
 • Diğer Trend Micro ürünleri ve diğer üçüncü taraf güvenlik katmanları tarafından uyarlamalı koruma ve onarım için özel güvenlik güncellemeleri yayımlar

Gizli gelişler: çalışanların gelen kutuları aracılığıyla hedefe yönelik saldırılar

Hedefe yönelik saldırıların gelen kutunuzu nasıl bulduğunu TrendLabs'in bu bilgi grafiğinde görün.Size uygun güvenliği seçin

InterScan Web Security sanal cihaz ya da yazılım uygulaması olarak dağıtılabilir.

Sanal Cihaz

Hypervisor teknolojileri aracılığıyla sanallaştırılmış uygulamalar

 • Microsoft® Hyper-V Sanal Cihaz
 • VMware Ready Sanal Cihaz: VMware tarafından kapsamlı testlere tabi tutulup onaylanan ve VMware Ready onayını elde eden tek mesajlaşma ağ geçidi çözümüdür. VMware ESX ya da ESXi v3.5 ve vSphere'i destekler.

  VMware Teknolojisine Hazır         Citrix Teknolojisine Hazır

Yazılım Uygulaması

Ayarlanmış, yüksek güvenlikli İS ile bare metal kurulum

Trend Micro onaylıdır
Kapsamlı testler ve onay süreçleri ile, Trend Micro, platformların Trend Micro yazılım uygulaması çözümleri ile uyumlu olduklarını onaylar.
Bkz. onaylı sunucu platformları (PDF/İng.)


adresini ziyaret edin

  InterScan Web Security
Sunucu Platformu Uyumluluğu Sanal Cihazlar:
VMware ESX/ESXi v3.5 ve üstü; Microsoft Hyper-V Windows 2008 SP1 ya da Windows 2008 R2; Windows Server 2012 Hyper-V

Yazılım Uygulamaları:
En son Trend Micro onaylı platformlar için, lütfen www.trendmicro.com/go/certified (PDF/İng.)
İşlemci Minimum:
Intel VT™'yi destekleyen Single 2,0 GHz Intel™ Core2Duo™ 64 bit işlemci ya da eşdeğer bir işlemci

Önerilen:
 • 4000 adede kadar kullanıcı için: Dual 2,8 GHz Intel Core2Duo 64 bit işlemci ya da eşdeğer bir işlemci
 • 9500 adede kadar kullanıcı için: Dual 3,16 GHz Intel QuadCore™ 64 bit işlemci ya da eşdeğer bir işlemci
Bellek Minimum:
4 GB RAM

Önerilen:
 • 4000 adede kadar kullanıcı için: 6 GB RAM
 • 9500 adede kadar kullanıcı için: 24 GB RAM
 • 15.000 adede kadar kullanıcı için: 32 GB RAM
Disk Alanı Minimum:
20 GB disk alanı

Önerilen:
Kullanıcı sayısına ve kayıtların ayrıntı düzeyine bağlı olarak, 90 günlük kayıtlar için en az 300 GB disk alanı

(gerekli olması halinde, algılanan disk alanını otomatik olarak bölümlendirir)

 

Yönetici Web Tarayıcı Gereksinimleri

 • Windows XP SP3: Internet Explorer (IE) 8.0 ve Firefox 15.0 ya da üstü
 • Windows 7 SP1: IE 8.0, IE 10.0, Google Chrome 22.0 ya da üstü ve Firefox 15.0 ya da üstü
 • Red Hat Enterprise Linux 6: Firefox 15.0 ya da üstü

Donanım Özellikleri

Belirtilen minimum gereksinimler, hafif trafik yüklerinde, ürünü olması gerektiği gibi değerlendirmek için yeterli kaynakları sağlar. Belirtilen önerilen gereksinimler, genel üretim boyutu kılavuzunu sağlamaktadır. Üretim ortamları ile ilgili daha ayrıntılı boyutlandırma bilgileri için IWSVA Sizing Guide'da "sizing guide" terimini arayın.


Sosyal Ortam

Bizimle iletişim kurun