Skip to content

ScanMail Suite for IBM Domino

Sektörün en kapsamlı posta sunucusu güvenliği

ScanMail™ Suite for IBM® Domino™, sadece geleneksel istenmeyen postaları ve kötü amaçlı yazılımları durdurmakla kalmaz, zararlı URL'leri, hedefe yönelik saldırıları ve gelişmiş sürekli tehditleri de (APT'ler) algılar. Web, e-posta ve dosya itibarına ek olarak yayılma algılama ve kum havuzu etkisi analiziyle birlikte ScanMail Suite en kapsamlı posta sunucusu güvenliğidir. Ayrıca düşük yönetim yükü ve en geniş kapsamlı Domino platformu desteği de sunar. Bu, en yüksek istenmeyen e-posta ve kimlik avı oranlarıyla, ihtiyacınız olan kurumsal düzeyde korumadır ve 2011 yılında beri her üç ayda bir yapılan Opus One karşılaştırma testlerinde sürekli 1. sırada yer almaktadır.

ScanMail Suite for IBM Domino
 • Yüksek oranda hedefe yönelik saldırılara karşı korumayı özelleştirir
 • Daha çok sayıda istenmeyen e-postayı durdurur ve 3. şahıslarca yapılan testleri her zaman kazanır
 • Kötü amaçlı yazılım veya kötü amaçlı web bağlantıları içeren kimlik avı e-postalarını önler
 • Veri kaybını önler ve uyum sürecini basitleştirir
 • Daha iyi kontrol ve optimizasyon ile yönetim yükünü hafifletir

Kötü amaçlı yazılımlara ve istenmeyen e-postalara karşı önde gelen koruma

ScanMail, IBM Domino ortamları için kötü amaçlı yazılımlara karşı önde gelen koruma sunar. Yerel bir Domino sunucu uygulaması olarak tasarlanan ScanMail Suite, yüksek performans ve kullanım kolaylığı için optimize edilmiştir. Trend Micro™ Smart Protection Network™ altyapısından gelen küresel tehdit istihbaratından faydalanarak e-posta ekleri ve veritabanlarındaki kötü amaçlı yazılımları gerçek zamanlı olarak tarar. Bu da geleneksel tehditlere karşı olduğu kadar, hedefe yönelik gelişmiş sürekli tehditlere (APT'ler) karşı da anında koruma altında olacağınız anlamına gelir.

2011 yılından beri her üç ayda bir yapılan Opus One karşılaştırma testlerinde diğer 8 e-posta güvenlik ürününü geride bırakan ScanMail, Domino ortamlarında istenmeyen e-posta ve kimlik avı girişimlerine karşı 1 numaralı koruma çözümüdür. İsteğe bağlı veri kaybını önleme özelliği sayesinde, posta deposundaki hassas verileri bulur ve uyum süreçlerini basitleştirir.

Hedefe Yönelik Saldırıları Durdurur

E-posta kaynaklı tehditleri engellemek için hedefe yönelik saldırı ve APT koruması ScanMail çözümüne entegre edilmiştir. ScanMail Suite, gelişmiş web itibarı, belge yayıcı saptaması, kum havuzu etkisi yürütme analizi ve özel tehdit istihbaratı kullanarak APT'ler ve diğer hedefe yönelik tehditlerle ilgili zıpkınla avlanma saldırılarına karşı kapsamlı güvenlik sağlar. ScanMail Suite for Domino ile şunları yapabilirsiniz:

 • Adobe PDF, MS Office ve diğer belge biçimlerindeki bilinen ve bilinmeyen suistimalleri saptayın
 • İsteğe bağlı Trend Micro™ Deep Discovery Advisor entegrasyonu ile özel tehdit istihbaratı ve uyarlamalı güvenlik güncellemeleri kullanarak kötü amaçlı yazılım yürütme analizi gerçekleştirin
 • Trend Micro™ Smart Protection Network bulut tabanlı güvenliğin global tehdit istihbaratına dayalı anında koruma ile tehditlerin ortamınıza girmesini önleyin

ScanMail Suite'in hedefe yönelik saldırıları nasıl önlediğini öğrenin

Benzersiz İtibar Teknolojisi ile İstenmeyen E-postaları, Kimlik Avı Girişimlerini ve Kötü Amaçlı Yazılımları Engeller

Bağıntılı küresel tehdit istihbaratıyla Trend Micro™ Smart Protection Network™ tarafından desteklenen ScanMail, istenmeyen postaları, kimlik avını ve hedefe yönelik saldırıları aşağıdaki biçimde durdurur:

 • Ortaya çıkan tehditlere karşı anında koruma sağlamak amacıyla dosya, web ve e-posta itibarı verilerini ilişkilendirmek için büyük veri analizi ve tahmin teknolojisi kullanır
 • Gelişmiş web itibarı aracılığıyla kimlik avı saldırılarını engellemek için hem e-posta gövdesi hem de ekler içindeki kötü amaçlı bağlantıları kontrol eder
 • Ağ kaynaklarınızı rahatlamak için e-posta göndericisi itibarını kullanarak gelen tüm e-postaları yüzde 85 azaltır
 • Bağımsız testlere göre, diğer güvenlik çözümlerine kıyasla daha fazla istenmeyen e-postayı ve kimlik avı girişimini engeller

Opus One testinin sonuçlarını görün

Veri Kaybını Önler

ScanMail Suite'i isteğe bağlı Trend Micro™ Veri Kaybı Önleme (DLP) özelliğiyle birlikte kullandığınızda, veri gizliliğini ve uyumluluk ilkelerini desteklemek üzere daha fazla görülebilirliğe ve uygulamaya sahip olursunuz. Veri Kaybını Önleme ile ScanMail Suite:

 • Posta deponuzdaki hassas verileri tanımlar ve giden ve şirket içi e-postalar için kontrol sağlar
 • 100'ün üzerinde uyumluluk şablonu ile kurulum sürecini hızlandırır ve doğruluk oranını artırır
 • Parçalı Active Directory tabanlı ilkenin uygulanmasını sağlar
 • Uyumluluk personelinin, Trend Micro Control Manager ile uç noktadan ağ geçidine kadar diğer Trend Micro ürünlerindeki DLP ilkelerini ve ihlalleri merkezi olarak yönetmesini sağlar.

DLP Light analist videosunu izleyinİstenmeyen e-postalardan APT'lere kadar en kapsamlı koruma

ScanMail Suite, verilerinizi ve ortamınızı hedef alan gelişmiş sürekli tehditlerden (APT'ler) korumayı da içeren en kapsamlı korumayı sunar.

 • Gelişmiş web itibarı, belge yayıcı saptama ve isteğe bağlı kum havuzu etkisi analizi kullanarak zıpkınla avlanmayı ve diğer hedefe yönelik saldırıları amaçlanan hedefe ulaşmadan önce engeller
 • Trend Micro'nun kötü amaçlı URL'ler içeren kimlik avı amaçlı e-postaları engellemeye yönelik benzersiz web tehdit koruması
 • Giden iletişimlerin gizliliğini korur ve isteğe bağlı Veri Kaybı Önleme aracılığı ile kullanımı kolay uyumluluk şablonları ve merkezi yönetimle posta deposundaki ihlalleri bulur
 • Büyük veri analizleriyle ilişkilendirilen global tehdit istihbaratı ile yeni tehditleri tanımlar

Ödüllü Koruma

Daha yüksek performans

 • 64 bit işleme desteği ile verimi artırır
 • Trend Micro SmartScan teknolojisiyle daha az bellek kullanır

Güçlü yapılandırma ve yönetim

 • Otomatikleştirilmiş görevleri ve hazır kurulumları olası kılar
 • Uzaktan yönetimi destekler
 • Platformlar arasında tek güncelleme sunucusuyla tehditleri yönetir
 • Kolay yönetimle BT masraflarını azaltır

Domino optimizasyonu

 • Tam küme desteği içerir
 • Zaman alan güvenlik ve ürün güncellemelerini minimuma indirir
 • Yeni nesil Domino alt yapınızın tam gücünü açığa çıkarır

Hedefe Yönelik Saldırıyı Önlemek İçin Özel Bir Savunmaya İhtiyacınız Vardır

Trend Micro mesajlaşma güvenliği ürünleri, gelişmiş web itibarı, yeni bir saptama motoru ve yeni tehdit çözümleyici cihazı ile hedefe yönelik saldırılara karşı koruma sağlayarak yayıcı saptama ve kum havuzu etkisini kullanarak yüksek oranda hedefe yönelik e-posta saldırılarını engeller. Bu bileşenlerin entegrasyonu, hedefe yönelik saldırıları saptamanızı, analiz etmenizi ve onlara yanıt vermenizi sağlayan özel bir savunma sunar. Aşağıdaki savunmalar bulunur:

Gelişmiş Web İtibarı

 • Web itibarı, Smart Protection Network global tehdit istihbaratının büyük veri analizleri ve tahmine yönelik teknolojisi tarafından desteklenir.
 • SmartScan teknolojisi e-postalara ve eklere gömülen URL'leri tarar ve kötü amaçlı sitelere giden URL'leri engeller

Gelişmiş Tehdit Tarama Motoru

 • Bilinen ve sıfırıncı gün saldırılarına ek olarak anormallikleri saptamak ve incelemek üzere statik ve sezgisel mantığı kullanarak PDF, MS Office ve diğer belgelerdeki gelişmiş kötü amaçlı yazılımları saptar
 • Koruma kullanılmadan önce geçmiş olabilecek hedefe yönelik tehditlere karşı IBM Domino posta deposunu tarar
 • Mesajların çoğunluğunun teslimini etkilemeden, aynı anda otomatik kum havuzu etkisi yürütme analizi için şüpheli ekleri karantinaya alır (isteğe bağlı Trend Micro Deep Discovery Advisor ile entegrasyon gerektirir)

Deep Discovery Advisor
ScanMail ile entegre edildiğinde, isteğe bağlı Deep Discovery Advisor şunları yapabilir:

 • Güvenli bir kum havuzu etkisi ortamında yürütülebilir ve yaygın Office belgelerini içeren potansiyel kötü amaçlı eklerin otomatik derinlemesine simülasyonunu ve analizini sağlar
 • Müşterilerin ana makine ortamlarının tamamen aynısı olan birden fazla tam özelleştirilmiş hedef imaj yaratmalarına ve analiz etmelerine olanak sağlar
 • Trend Micro ürünlerinin ve Trend Micro tehdit istihbaratı ile birleşen üçüncü taraf çözümlerinin kayıtlarını analiz eder. Derinlemesine bakış açısı, risk tabanlı olay değerlendirme, önleme ve onarımı destekler
 • ScanMail, Trend Micro ürünleri ve üçüncü taraf güvenlik katmanları tarafından uyarlamalı koruma ve onarım için özel güvenlik güncellemeleri yayımlar

Trend Micro ScanMail for IBM Domino, Domino kullanıcılarını, sistemlerini ve verilerini güvende tutmak için, doğrudan Domino sunucusunda çalışır. Buna göre, bu yerel Domino uygulaması endüstrideki (Windows, Linux (x86 donanımda ve IBM System z'de), AIX, i5 OS, z/OS ve Solaris) en geniş Domino işletim ortamı aralığını desteklemeyi sürdürmektedir.

Domino'un 32 bit sürümleri hâlâ ScanMail v3 ile bir dizi azaltılmış özellikle desteklenmektedir.

En ayrıntılı ve güncel sistem gereksinimleri için Trend Micro Yükleme Merkezine veya ScanMail for IBM Domino için bilgi tabanına gidin.

 

64 BİT DOMINO İÇİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ™: R9.04, R8.0.1, R8.0.2, R8.5.0, R8.5.1, R8.5.2 ve R8.5.3

LINUX X86

 • Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
 • Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5
 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6

LINUX FOR SYSTEM Z

 • Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
 • Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5
 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6

AIX

 • AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1

MICROSOFT WINDOWS

 • Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition
 • Microsoft Windows 2003 Server Enterprise Edition, Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2003 Server x64 Edition
 • Microsoft Windows 2003 R2 Server x64 Edition
 • Microsoft Windows 2008 Server
 • Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition
 • Microsoft Windows 2008 R2 Server
 • Microsoft Windows 2012 Server
32 BİT DOMINO İÇİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ: R8, R8.0.1, R8.0.2, R8.5.1, R8.5.3

İS Platformu:

 • RHEL 5, 6
 • RHEL 5, 6 x64
 • SuSE 10, 11
 • SuSE 10 x64, 11 x64
 • Solaris 10
 • AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1
 • i5/OS V5R4, V6R1, V7R1

Sosyal Ortam

Bizimle iletişim kurun